Welkom Reiziger op jouw persoonlijke pagina!

Vertrouw op je kompas

Doel: Bepaal wat je (eventueel in samenwerking met anderen) gaat doen, om jouw koers en doelstellingen in de toekomst waar te maken én wat jouw rol is hierin.

Resultaat: Aanzet tot plan, waarin concreet wordt wat jij wilt gaan doen en betekenen in de toekomst… én wie, wat gaat doen

two person holding map and clear compass

De opdracht

Formuleer ideeën en deel ze in de volgende categorieën in:

  • simpel: direct toepasbare ideeën
  • nieuw: originele en uitvoerbare ideeën
  • interessant: niet voor nu, maar misschien voor later (fantastische ideeën, gekke ideeën, enzovoort)

Probeer in elke kolom zo veel mogelijk ideeën te bedenken, ten minste acht per kolom. Oordeel niet!...

Gebruik hiervoor het schema in je KompasBoek, werk ze (eventueel samen met relevante mensen) uit.

Simpel, nieuw, interessant

Wat?         Een techniek om jezelf uit te dagen

Waarom?   Je rekt je grenzen op.

Hoe?         Bedenk ideeën en deel ze in de volgende categorieën in:

  • Simpel: direct toepasbare ideeën
  • Nieuw: originele en uitvoerbare ideeën
  • Interessant: niet voor nu, maar misschien voor later (fantastische ideeën, gekker ideeën, enzovoort