Welkom Reiziger op jouw persoonlijke pagina!

Wie ben ik uiteindelijk?

Doel: Afronden van je persoonlijke plan en presenteer het aan je collegae.

Resultaat: Jij en iedereen die ertoe doet hebben een zo compleet mogelijk beeld van jou en je plannen.

man showing photo of him

De opdracht

Rond je persoonlijk plan af en bereid een bij jou passende presentatie voor, wees creatief!

Gebruik het ‘Wheel of life’ uit je KompasBoek

Introductie van ons innerlijke ’huis’: ’The Wheel of Life’ (MEFS), ter afsluiting van de route naar je peroonlijk plan. MEFS staat voor de ’4 kamers’: de Mentale, Emotionele, Fysieke en Spirituele kamers.

Het model is een methode om balans te vinden tussen de verschillende ervaringen die we in het leven opdoen. Deze traditie is in een of andere vorm te vinden in vrijwel alle landen en culturen over de hele wereld. Rondlopen in jouw eigen vier kamers is een manier om wijsheid en meer inzicht te verkrijgen.

woman covering her face with white book

De Mentale kamer

Hier plaatsen we ervaringen met betrekking tot de ratio, onze kennis, ons verstand: structureren, plannen, het nemen van risico’s, beperkingen, het conceptualiseren, etc.

De Emotionele kamer

Hier plaatsen we ervaringen met betrekking tot emoties, ervaringen uit je innerlijke leven. Deze ervaringen met gevoelens van irritatie, frustratie, woede, passie, enthousiasme, wanhoop, liefde en angst, kunnen leiden tot verdieping.

De Fysieke kamer

Hier plaatsen we ervaringen met betrekking tot ons eigen lichaam en onze fysieke omgeving: ervaringen met jouw eigen lichamelijk mogelijkheden, je fysieke gezondheid, de fysieke ruimte die je nodig hebt en jouw relatie met fysieke dingen om je heen, dingen die je kunt aanraken, etc.

De Spirituele kamer

Hier plaatsen we ervaringen met betrekking tot ons geestelijk leven, ons eigen wezen, als onderdeel van een groter geheel. Ervaringen met dingen in het onbekende, dingen die we niet kunnen aanraken, die ons innerlijke leven en ervaringen kunnen verdiepen: natuur, dromen, intuïtief gevoel, inspiratie etc.