Boeken

In onze coachingstrajecten gaan wij uit van de authenticiteit, persoonlijke kracht en motivatie die in mensen huist. Deze visie op talentontwikkeling wordt niet alleen gevormd door onze opgedane ervaring binnen het bedrijfsleven, de praktijk van het MKB en onze inzet binnen overheidsinstanties, ook een rijk scala aan theorieën, denkers, literatuur en modellen leveren de ingrediënten voor onze unieke aanpak. Een greep uit onze inspiratiebronnen:

Compassie

Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen. In het wijze en diepzinnige boek Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daarbij in op thema s als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.

 

 

Business Spiritualiteit – Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis

Business Spiritualiteit‘Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis’ van Paul de Blot is geschreven als handleiding voor zijn colleges in Business Spiritualiteit. Hij laat zien hoe organisaties in een crisis aan de hand van dit model tot vernieuwing kunnen komen.

Het gaat hierbij om drie wezenselementen van het management:

  • Vakkundigheid op het doe niveau
  • Bezieling door een droom op het diepste zijnsniveau
  • Goede samenwerking in sterk teamverband

Succesvol leiderschap gaat hierbij uit van een dieper bewust zelfleiderschap als een spiritueler kracht. Hierbij gaat het om de vijf P’s van Profit, People, Planet, Pneuma, Peace. Het is geschreven voor mensen uit de praktijk die aan duurzaamheid willen werken als menselijk wel-zijn. Zie www.pauldeblot.nl

De 5 frustraties van teamwork

Lencioni

In ‘De vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken.

Ja-maar wat als alles lukt?

Ja-maar-wat-als-alles-luktJa-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons voorzichtig, sceptisch en argwanend. Nadenken over het leven is tenslotte iets anders dan er aan deelnemen. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zolang tot elke kans voorbij is en worden we buitenstaander van ons eigen leven. Gelukkig is er hoop. Er is namelijk ook een andere levenshouding: Ja-en. In de wereld van Ja-en zijn er geen grenzen. Alles is mogelijk. Het is de positie van inspirerende denkers, leiders met een wereldomspannende visie en uitzonderlijke kunstenaars. ‘Wat ze doen’ lijkt moeiteloos samen te vallen met ‘wie ze zijn’.

Doel van dit boek is Ja-maar-gedrag te veranderen in Ja-en-gedrag. Aan de hand van tien regels legt Berthold Gunster uit hoe u die overgang kunt maken. ‘Ja, maar’ zal nooit meer zo klinken als vroeger.

authentiek leiderschap_1

Authentiek Leiderschap, een kwestie van wil en moed

Na alle discussies over managementschandalen en beloningsstructuren staat de geloofwaardigheid van leidinggevenden centraal. Auteurs Bontje, Kirpestein en Vreeswijk laten in ‘Authentiek leiderschap’ zien dat duurzaam en authentiek leiding geven cruciaal is in de (zaken)wereld van vandaag. Dit boek laat zien dat authenticiteit een weg van zoeken en vinden is. Deze weg vraagt persoonlijke wil en moed.

In dit boek vindt de lezer onder meer interviews met elf bekende leiders onder wie Antony Burgmans (Unilever), Herman Wijffels (SER), Marieke van Lier Lels (ex-Schiphol), Karel Noordzij (PGGM), Joseph Jaworsky (Generon Consult) en Thony Ruys (Heineken). Hun visie op authenticiteit levert verrassende inzichten op.

theorieU

Theorie U

Dr. C. Otto Scharmer is senior docent bij het Massachusetts Institute of Technology en grondlegger van de leerstoel ELIAS (Emerging Leaders for Innovation Across Sectors: leiderschapsontwikkeling voor innovatie door sectoren heen), een platform dat twintig leidende mondiale instituties verbindt door drie sectoren heen: bedrijfsleven, regering en burgermaatschappij, om aan prototypen te werken van substantiële systeeminnovaties voor een meer duurzame wereld.

Hij introduceerde het theoretische raamwerk en de praktijk voor wat ‘presencing’ wordt genoemd in Theory U, in artikelen en in zijn eerdere boek Presence: Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties, geschreven met Peter Senge, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers.

Het slimme onbewuste – denken met gevoel

Het slimme onbewuste

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte?

We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt.

Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn.

De creatiespiraal – de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid

De creatiespiraal

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid.

Die weg wordt in dit boek beschreven. Marinus Knoope (1947), fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wens

Leiderschap en zelfbedrog

Leiderschap-en-zelfbedrog

‘Leiderschap en zelfbedrog’ introduceert een belangrijk nieuw concept in de organisatieleer, namelijk dat veel prestatie- en communicatieproblemen in organisaties worden veroorzaakt door een vrij onbekend probleem: ‘zelfbedrog’. Volgens de auteurs leven en werken mensen die last hebben van zelfbedrog alsof ze zitten opgesloten in een kader. Ze zijn blind voor de realiteit van de wereld om zich heen, kunnen dus niet optimaal functioneren en ondermijnen bovendien de prestaties van anderen. Maar doordat ze ingekaderd zitten, zien ze dit niet, veranderen niet en boeken dus ook geen betere resultaten.

‘Leiderschap en zelfbedrog’ laat zien dat dit fenomeen veelvuldig voorkomt in organisaties; de meeste mensen zitten doorlopend vast in hun kaders en veroorzaken problemen op het gebied van leiderschap, teamwork, communicatie, vertrouwen, commitment en motivatie.

Maar er is een oplossing voor zelfbedrog en voor de kostbare problemen die daaruit voortvloeien. ‘Leiderschap en zelfbedrog’ laat zien wat zelfbedrog is, hoe mensen vast komen te zitten, waarom dit hun prestaties ondermijnt

Gedoe komt er toch

Gedoe-komt-er-toch

In dit boek (Gedoe komt er toch) worden tien klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak gesteld. Al die open deuren over organisatieverandering komen rechtstreeks voort uit het klassieke gedachtegoed over organiseren en managen. Het zijn opvattingen die de bureaucratie juist veroorzaken of versterken. En dus zijn het misvattingen als u toe wilt naar een niet-klassieke, niet bureaucratische organisatie.

Het adagium ‘geen gedoe’ is de rode draad die al die onzinnige wijsheden bij elkaar houdt. Maar organisatieveranderingen geven gedoe. Altijd. Veel of weinig, boven- of ondergronds, heet of koud. De boodschap van dit boek: probeer ‘gedoe’ niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt.

 

Succes!

Volg je je hart of het applaus? Kies je je eigen weg of laat je je leiden? Wie bepaalt jouw succes in je leven? Het zijn hedendaagse vragen voor veel mensen die succesvol zijn en zich succes erkenning of voldoeningook af vragen ‘Is dit het nu?’.

‘In Succes! Erkenning of voldoening?’ volg je Thomas. Thomas heeft zijn leven aardig op orde met een uitdagende baan, leuk gezinsleven en goede vriendschappen. En toch knaagt er iets.

Gedurende zijn week word je meegenomen in alledaagse gebeurtenissen waarin essentiële levensvragen worden belicht. De lichte toonzetting maakt de thematiek herkenbaar en het boek gemakkelijk leesbaar. De wendingen en sfeertekening in het verhaal voeren je mee naar de laatste dag waarin de puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Geschreven door Maarten Wilts en Pieter Heddema.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De-zeven-eigenschappen-van-effectief-leiderschapIn dit boek, waarmee Stephen Covey een miljoenenpubliek heeft bereikt, leert hij hoe mensen de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit.

Covey beschrijft 7 eigenschappen die succesvolle mensen gemeenschappelijk hebben: proactiviteit, doelgerichtheid, beginnen bij het begin, denken in termen van win-win relaties, eerst begrijpen dan begrepen worden, synergetisch werken en evenwichtige zelfvernieuwing.

Good to great

good-to-call-u

Jim Collins heeft met ‘Good to Great’ een wereldwijde bestseller geschreven. Dit boek wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia. Inmiddels geldt ook de Nederlandstalige editie als een klassieker.

Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden: een tijdlang presteerden ze even ‘good’ als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden ‘great’.

Getting things done

david‘Getting things done’ is de sleutel tot prettig en efficiënt werken zonder stress. Laat dingen niet liggen tot uw inbakje een onoverzichtelijke hoop papieren is en uw hoofd vol zaken zit die u niet mag vergeten, maar regel ze nu! David Allen laat in dit boek zien hoe u uw privéleven en werk met eenvoudige hulpmiddelen zo kunt organiseren, dat in één oogopslag duidelijk is wat u waar en wanneer kunt doen. Zo kunt u altijd gemakkelijk beslissen wat op dat moment de nuttigste tijdsbesteding is.

 

Spiral Dynamics

Spiral-Dynamics

In ‘Spiral Dynamics’ presenteren Don Edward Beck en Christopher C. Cowan, voortbordurend op het werk van Clare W. Graves, hun theorie over wMemes, de drijvende krachten in ontwikkeling van mensen, bedrijven en samenlevingen. Alle ontwikkelingen bewegen zich spiraalvormig omhoog.

Zij worden gekleurd door de waardensystemen (wMemes) die leven in een organisatie en krijgen richting doordat nu eens collectieve, dan weer individuele waarden de boventoon voeren.

Coachen en Teamontwikkeling: Verhoeven

coachen en teamontwikkeling

In dit boek betogen de auteurs, dat teamwerk aan de orde is wanneer de samengebalde inspanning van diverse mensen nodig is om een bepaalde prestatie te leveren. Dat is in de huidige tijd vaak zo. In tegenwoordige organisaties kun je in je eentje nauwelijks nog iets tot stand brengen. De bijdragen van diverse mensen zijn nodig om uiteindelijk goede resultaten te behalen. Daarmee wordt het vermogen van mensen om in teams te werken een belangrijke kwaliteit in organisaties.

Naast dit boekje heeft Willem Verhoeven van Associatie voor Coaching meer handzame en praktische publicaties geschreven. ’80 tips voor coachend leidinggeven’ en ‘afspreken en aanspreken’ zijn ook absoluut aardige boekjes

 

 

Brein Leiderschap – verbeter je leiderschap met kennis uit de neuropsychologie

Brein Leiderschap

Als je leren wilt sturen, is het op zijn minst handig te weten hoe dat leren in zijn werk gaat. Als je het brein wilt vormen, is het goed te weten wat het kan en hoe het werkt. Dit boek biedt deze inzichten. Het laat zien dat het optreden van leidinggevenden en hun eigen houding ten aanzien van leren (en fouten maken) impact hebben op de ontwikkelingsbereidheid van medewerkers