Teamontwikkeling

Trainingen op maat voor teamontwikkeling
Het soepel en goed functioneren van teams, afdelingen en projectgroepen is essentieel voor het efficiënt laten verlopen van werkprocessen binnen bedrijven en organisaties. Ook heeft het direct effect op de uitstraling en prestaties van de rest van het bedrijf. Zoekt u naar manieren om de effectiviteit in uw projectteam te verbeteren? Wilt u graag de samenwerking binnen uw afdeling versterken? Of staat u voor de vraag hoe u twee teams van verschillende organisaties na een fusie doeltreffender op elkaar kan afstemmen? Dan kan een teamcoaching op maat van Heldere Zaak het antwoord zijn.

Duurzame inzetbaarheid binnen teams
Met teamcoaching begeleiden wij bedrijven om teams op één lijn te brengen en daarbij teamleden slagvaardig en prettig met elkaar te laten samenwerken om zo de werksfeer, tevredenheid en prestaties te verhogen. En deze begeleiding kunnen we inzetten om een nieuw gevormd team direct op koers te brengen of een team dat al geruime tijd gevormd is een nieuwe update te geven. We gaan daarbij op een open, constructieve manier te werk waarbij we niet schuwen om ook eventuele onderhuidse wrijvingen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De kracht van diversiteit binnen teams
In teams is er altijd sprake van diversiteit, en juist door de verschillende rollen die teamleden innemen kan een team optimaal functioneren. Want teams werken het efficiëntst, en met tevredenheid, als teamleden in hun verschillende rollen elkaar kunnen aanvullen, ondersteunen en zich ook kunnen vinden in de betekenis van hun bijdrage aan het team en de organisatie. In onze aanpak gaan we bewust op zoek naar deze verschillende talenten en kijken we met elkaar hoe we die het beste op elkaar kunnen laten aansluiten.

Inzicht in inzetbaarheid van talent
Onze aanpak is niet gericht op het veranderen van individuele teamleden, maar we maken rollen en talenten binnen het team helder en iedereen krijgt van de juiste handvatten hoe daarmee om kan worden gegaan. Ook kan er een advies uitkomen dat taken beter anders kunnen worden ingericht om ze efficiënter te laten verlopen of dat medewerkers beter tot hun recht komen door een andere rol op zich te nemen.

Inzicht efficiënte rolverdeling
Wat onze trainers van Heldere Zaak met teamontwikkeling willen bereiken is inzicht, begrip voor elkaar en een betere afstemming. Dit leidt vanzelf tot een betere communicatie en samenwerking tussen teamleden en zal uiteindelijk betere prestaties van de groep tot gevolg hebben. Daarbij streven we naar positieve motivatie en werkplezier van medewerkers, dat de drijvende kracht vormt achter vele bedrijfssuccessen.

Teamcoaching op maat
Al onze trajecten zijn maatwerk, en worden afgestemd op het bedrijf, project en doelen die gesteld worden. Interesse in onze heldere aanpak van teamcoaching? Neem dan contact met ons op, dan vertellen we er graag meer over.