Effectief Team functioneren

Model Effectief team functioneren

De basis voor goed team functioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken? Een andere basis is een inspirerend leiderschap en goede onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt met elkaar werken en samen praten over allerlei aspecten die met de samenwerking samenhangen, effectiever en plezieriger.

Er is sprake van effectief samenwerken als:
  • Roos van LearyGestelde doelen worden gehaald;
  • Taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld;
  • Open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken;
  • Gewerkt wordt met duidelijke werkafspraken en procedures, als resultante van duidelijk en efficiënt overleg en besluitvorming;
  • Individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking.

Deze aspecten hangen nauw met elkaar samen en vormen de basisvoorwaarden voor goed samenwerken in een team.