Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling begint bij jezelf. Echt leiderschap realiseer je niet meer alleen met ambitie, wilskracht en prestaties. Integendeel, dit concept voldoet niet meer. Waar leiderschap leunt op inspiratie verkregen door wijsheid, vriendelijkheid en authenticiteit. Hoe kunnen wij zelf dit persoonlijke en geïnspireerde leiderschap bereiken? Laat je inspireren door dialoog (ook met jezelf), door in gesprek te gaan, of door literatuur en biografieën, door sprekers, door de natuur te beleven. Werk ook aan je persoonlijke ontdekkingsreis. Durf te dromen en deze uit te spreken. De beste leiders zijn diegenen die zich steeds weer opnieuw verbazen, verwonderen. Ontwikkel je eigen visie op de, jouw, wereld. Leer te vertrouwen op je eigen sterktes, herken je minder sterke kanten en loop er niet omheen. Ontwikkel een realistisch beeld van jezelf, hoe je wordt beleefd. Kwalificeer jezelf dan pas als een zelfbewust, echt leider.

Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudend zijn en tussen veranderen en beschermen. Het leren omgaan met deze paradoxen maakt of u een goed leider bent of kunt worden. Heldere Zaak heeft de expertise in huis u hierin te begeleiden. In onze visie zijn zelfreflectie en het bewust en flexibel omgaan met deze paradoxen, de belangrijkste eigenschappen van een goede leider.

bigstock-Sunny-Autumn-Scenery-In-An-Idy-99263519Onze aanpak van leiderschapsontwikkeling biedt u inzicht in de wijze waarop emoties en overtuigingen uw gedrag als leider sturen. We zetten hierbij niet in op meer theorie en modellen. We beginnen bij u. Wat drijft u als leidinggevende? Wat is uw overstijgend perspectief? Hoe wordt u de leider die u vanuit uw diepste wezen graag wilt zijn? Hoe inspireert u uw medewerkers?

De antwoorden op deze vragen en een goed inzicht in de paradoxen van leiderschap, leert u om bewust te sturen op balans. U leert per situatie de meest effectieve denk- en gedragsstijl toe te passen, en een evenwicht te vinden tussen ziel en zakelijkheid, tussen hard en zacht, tussen taak- en mensgericht leidinggeven.

In een veranderende omgeving zijn deze vaardigheden voor een leider nog belangrijker dan in een stabiele omgeving. Onze expertise ligt in deze combinatie; leiderschap bij verandering.