Expertises

Ons motto is niet voor niets: het doel is resultaat.

We verbinden leren aan resultaat: wat levert het geleerde daadwerkelijk voor u op aan resultaat, voor zowel uzelf als uw organisatie.

Resultaat is niet alleen iets dat is gebonden aan u persoonlijk. Een training is niet alleen bedoeld om u als deelnemer vaardiger te maken. Die vaardigheid moet een waarde hebben voor producten, processen, klanten of bedrijfsresultaten. De resultaten die u boekt, moeten een toegevoegde waarde hebben voor de resultaten van de organisatie. Dat vinden wij belangrijk.

Werken Aan Competenties

Tijdens de trainingen werkt u integraal aan de ontwikkeling van uw talenten en competenties. U werkt steeds aan de combinatie van nieuwe kennis, bijbehorende vaardigheden en de ontwikkeling van uw functioneren. U ontwikkelt vaak meerdere competenties tegelijk. Dit zijn veelal competenties die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in een bepaald gedrag. Dit versterkt uw leerresultaat. Heldere Zaak maakt trainen concreet, goed toepasbaar in uw werk en dus resultaatgericht.

Intervaltraining

De trainingen van Heldere Zaak zijn doorgaans zo opgebouwd dat er 3 tot 5 weken tussen de trainingsdagen zitten. Dit geeft u de ruimte om actief te oefenen met de resultaten van een trainingsdag. Dat werkt heel effectief. U werkt aan opdrachten en praktijkoefeningen. Juist het kunnen toepassen van de vaardigheidsoefeningen binnen uw eigen praktijk is erg prettig. U kunt hierdoor gecontroleerd en gedoseerd werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en gedrag. Tijdens de trainingsdagen wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij uw ervaringen en ontwikkelpunten. Onze aanpak wordt als zeer inspirerend ervaren.

Onze Trainers

De trainingen worden verzorgd door senior trainers, met veel praktijkervaring op hun vakgebied. Zij hebben jarenlange ervaring en dagen u voortdurend uit om vanuit verschillende invalshoeken naar dagelijkse situaties te kijken en situaties te oefenen die voor u herkenbaar zijn. Hun ervaring op het gebied van gedragsontwikkeling en organisaties is een absolute meerwaarde voor uw trainingsresultaat.
Lees meer over onze trainers.

Interactieve Bijeenkomsten

U gaat met uw trainingsgroep aan de slag met oefeningen, opdrachten en cases. Omdat alle deelnemers werkervaring hebben, ontstaan zeer inspirerende discussies en dynamiek, die uw eigen inzicht zeker zullen vergroten.

Resultaatgerichte Aanpak

Wij zijn trots op onze actieve aanpak waarin het resultaat en uw ervaring centraal staan, waarbij korte en krachtige theorie voortdurend wordt gekoppeld aan uw praktijk en waarbij interactie, inspiratie en leerplezier gegarandeerde onderdelen van uw leerervaring zijn.

Teamontwikkeling

Vraagt u zich wel eens of hoe u uw team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger krijgt? Hoe u optimaal gebruik kunt maken van de unieke talenten van elk teamlid? Of hoe u de sfeer verbetert en daarmee het werkplezier in het team? Door middel van teamcoaching kan een antwoord op deze vragen gevonden worden en worden eventuele onderhuidse problemen op een constructieve manier bespreekbaar gemaakt. Heldere Zaak helpt u daar graag bij.

Persoonlijke coaching

Bij persoonlijke coaching zijn er verschillende trajecten die gevolgd kunnen worden waarbij altijd de persoon in relatie tot zijn of haar werk centraal staat. Wij werken hierbij vanuit de drijfveren van uw medewerker en staan uitgebreid stil bij het persoonlijk functioneren en de mogelijkheid tot verandering. Door het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en vaardigheden krijgt uw medewerker meer grip op zijn of haar handelen en neemt de doelgerichtheid toe. Wij doen dit resultaatgericht, daadkrachtig, initiërend, glashelder en op een respectvolle manier confronterend.

Intervisie coaching

Intervisie coaching 
Intervisie coaching, ook wel Peer Group coaching genoemd, vindt plaats in een kleine groep waarvan de deelnemers een gemeenschappelijke achtergrond of beroepssituatie hebben. De deelnemers coachen elkaar over vragen die in de groep naar voren worden gebracht, maar geven ook steun en feedback. Intervisie coaching heeft tot doel persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren en om steun te geven bij problemen op persoonlijk of beroepsvlak.