Modellen

In onze coachingstrajecten maken we gebruik van een aantal theoretische modellen uit de psychologie, sociologie en bedrijfskunde die inzicht en richting geven in organisatieontwikkeling, teamvorming en leiderschap. Wie deelneemt aan een van onze trajecten zal een (of meer) van onderstaande modellen zeker tegenkomen.

Modellen waar we mee werken:

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

De basis voor goed teamfunctioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken? Een andere basis is een inspirerend leiderschap en goede onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt met elkaar werken en samen praten over allerlei aspecten die met de samenwerking samenhangen, effectiever en plezieriger.

person standing on mountain

Een team ontstaat niet vanzelf. Na het ontstaan ontwikkelt een team zich, soms succesvol, soms niet. Door begrip voor de ontwikkelfasen van een team, is het mogelijk om teamgedrag te begrijpen en erop te interveniëren.

toddler's standing in front of beige concrete stair

GROW is een afkorting van

GOAL  = doel van het gesprek
REALITY= de waarheid / context helder krijgen
OPTIONS = de oplossingsmogelijkheden onderzoeken
WRAP UP= helder maken wat de gecoachte gaat doen